Práca

 • Názov: Webová aplikácia na vytváranie úloh pre žiakov základných škôl
 • Ciele: Vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožní učiteľovi základnej školy vytváranie plne prispôsobiteľných zadaní úloh pre svojich žiakov.
 • Anotácia: Aplikácia umožní učiteľovi vytvoriť zadanie podľa svojich predstáv, požiadaviek a učiva, ktoré so svojimi žiakmi ide preberať. Žiak po prihlásení do systému tieto zadania bude mocť vypracovať a odovzdať na kontrolu učiteľovi. K výsledkom žiaka bude mať prístup aj jeho rodič.
 • Meno: Eduard Michalík
 • Školiteľ: RNDr. Andrej Blaho, PhD.
 • východisková kapitola
 • prezentácia postupu prác (verzia pdf)
 • takmer hotový text bakalárskej práce
 • prezentácia k obhajobe (verzia pdf | finálna verzia pdf)


ZdrojeO mne

 • Meno: Eduard Michalík
 • Študíjny program: Aplikovaná informatika
 • e-mail: michalik20@uniba.sk


Časový plán

 1. [október 2013] vybaviť potrebné úradné záležitosti ohľadom bakalárskej práce
 2. [november 2013] vyhľadať prvotné zdroje, z ktorých budem čerpať pri pásaní práce
 3. [december 2013 / január 2014]písanie východikovej kapitoly bakalárskej práce
 4. [január 2014] začiatok programovania, vytvoriť kostru aplikácie, základy podstatnej funkcionality
 5. [február 2014] aktívne programovať aplikáciu
 6. [marec 2014] finišujúce ťahy na implementácií
 7. [priebežne január - máj 2014] písanie bakalárskej práce, zhromažďovanie zdrojov, písanie denníka


Denník